Wyszukaj w katalogu
Polecane firmy
GARDA sp. z o.o. sp. k.

GARDA sp. z o.o. sp. k.

UNIA Spółka z o.o

UNIA Spółka z o.o

Poleć nas innym

IV MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE SOSEXPO 2015
(2015-02-18)

W dniach 4 i 5 lutego 2015 roku odbyło się IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce   - SOSEXPO 2015. Tegoroczna, już czwarta edycja tego wydarzenia odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 osób, byli to m.in. przedstawiciele administracji samorządowej z całej Polski, przedstawiciele administracji rządowej, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji publicznych, finansowych, firm doradczych, kancelarii prawnych a także przedstawiciele mediów. W tegorocznej edycji SOSEXPO wzięli także udział  przedsiębiorcy z Francji, Holandii, Japonii, Niemiec, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Polski.

318x90.jpg

 

DZIEŃ PIERWSZY

Otwarcie Forum odbyło się 4  lutego. W imieniu  Organizatora przedsięwzięcia - Zarządu Targów Warszawskich S.A.  - Pani Grażyna Pietrzyk  - Prokurent Zarządu Targów Warszawskich S.A.  – dokonała przedstawienia i powitania gości honorowych: Pana Janusza Ostapiuka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Panią Izabelę Szadurę reprezentującą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Pana Tomasza Krasowskiego, który reprezentował Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Pierwszego dnia Forum odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Samorządowa „Gospodarka odpadami – wyzwania dla samorządów”. Moderatorem  był  Pan Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Wicemarszałek Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Otwierając Forum SOSEXPO 2015 – Pan Janusz Ostapiuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska podkreślił, że po rewolucji przyszedł czas na normalną pracę. Ministerstwo Środowiska w roku 2015 nie przewiduje dalszych zmian w ustawie, natomiast będzie uważnie obserwować gospodarkę odpadami, dążyć do rozwoju najważniejszych kilku aspektów m.in. selektywnej zbiórki odpadów oraz zakończenia niezmiernie ważnych inwestycji tzn. sześciu spalarni.

Część pierwsza konferencji dnia 4 lutego dotyczyła głównych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach i ustawy o odpadach oraz ich wpływu na kształt gospodarki odpadami w Polsce. Po przedstawieniu przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska  i Sejmu RP głównych zmian w ustawie, swoje stanowisko w tej sprawie przedstawili przedstawiciele branżowych organizacji samorządowych oraz przedsiębiorcy.

W czasie drugiej sesji pierwszego dnia Forum SOSEXPO 2015 dyskutowano o RIPOK-ach. Poruszono zagadnienia związane z wymogami prawnymi RIPOK-ów, z zapewnieniem odpowiedniego strumienia odpadów w celu wykorzystania mocy istniejących instalacji.

Pierwszy dzień Forum SOSEXPO zakończyła sesja poświęcona finansowaniu gospodarki odpadami. Przedmiotem dyskusji były źródła finansowania oraz inwestycje realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

DZIEŃ DRUGI

Drugiego dnia Forum SOSEXPO - dyskusja toczyła się pod hasłem „SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW, SEGREGACJA, RECYKLING, ODZYSK, UNIESZKODLIWIANIE”. Odbyły się cztery sesje plenarne, które poświęcone były: rozszerzonej odpowiedzialności producenta, termicznemu przekształcaniu odpadów, pojazdom wycofanym z eksploatacji i ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi i odzyskowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Moderatorami poszczególnych sesji w drugim dniu Forum byli:
Pan Adam Mierzwiński – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania /Ekoekspert Sp. z o.o.
Pan Tadeusz Pająk - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska
Pani Agnieszka Misiejuk – Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Misiejuk
Pan Michał Korkozowicz – Niezależny Konsultant w dziedzinie gospodarki odpadami

W czasie prezentacji towarzyszących sesjom, firmy oraz kancelarie prawne przedstawiły  m.in. systemy identyfikacji, nowoczesne system kontroli operatorów, doświadczenia z  wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie, praktyczne rozwiązania w partnerstwie - publiczno – prywatnym, nowe technologie ekonomicznego zagospodarowania odpadów biogenicznych oraz biomasy typu NON FOOD, urządzenia i profesjonalny serwis jako gwarancja najwyższej dyspozycyjności jednostki zasilanej biogazem wysypiskowym na przykładzie instalacji ECOMAX 10 BIO.

WYSTAWA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII, PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ

Wystawcy z Francji, Niemiec, Szwecji i Polski zaprezentowali nowoczesne rozwiązania dla gospodarki odpadami:
· technologie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze wszystkich materiałów zawierających węgiel organiczny · systemy logistyczne przeznaczone dla gospodarki odpadami · kompleksowe systemy skierowane dla przedsiębiorstw komunalnych i jednostek gminnych odpowiedzialnych za zarządzanie gospodarką odpadami · ofertę szkoleń i doradztwa w zarządzaniu gospodarka odpadami · pomoce dydaktyczne do edukacji ekologicznej ·  zakłady produkcyjne służące przeróbce i zmniejszaniu objętości różnych produktów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu ·  urządzenia do zachowania czystości ·  układy kogeneracyjne ·  kontenery do systemów hakowych, bramowych oraz wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych ·  kompleksowe rozwiązani dla gmin z zakresu kontroli wywozu odpadów ·  zautomatyzowane systemy optycznego sortowania ·  systemy rekultywacji ziemi i wód gruntowych ·  instalacje do spalania biopaliw i odpadów.

W wystawie uczestniczyło  19 firm z Polski, Francji, Niemiec i Szwecji.

ZAPRASZAMY W ROKU 2016

Zarząd Targów Warszawskich  S.A.
Tel.: (22) 849 60 06.
Email: sosexpo@ztw.pl
www.sosexpo.ztw.pl

 

sprzatanie_rgb1.png

Patronem Medialnym Wydarzenia