Wyszukaj w katalogu
Polecane firmy
GARDA sp. z o.o. sp. k.

GARDA sp. z o.o. sp. k.

UNIA Spółka z o.o

UNIA Spółka z o.o

Poleć nas innym

Już za miesiąc, w dniach 4 i 5 lutego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2015 – konferencja i wystawa.
(2015-01-13)

 

318x90.jpg

W SOSEXPO 2015 udział wezmą przedstawiciele administracji samorządowej, środowisk przemysłowych i biznesowych, administracji rządowej, instytucji publicznych, instytutów badawczo-naukowych a także zakładów odzyskujących, utylizujących, składujących i przetwarzających odpady, gminnych organizacji gospodarki odpadami oraz przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

W czasie Forum SOSEXPO 2015 przedstawiciele władzy ustawodawczej i administracji rządowej przedstawią aktualny stan prac związanych z nowelizacją Ustawy „śmieciowej”. Poruszone zostaną też zagadnienia finansowania gospodarki odpadami oraz systemów monitoringu i kontroli. Drugiego dnia SOSEXPO 2015 dyskusja koncentrować się będzie na problemach dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, segregacji, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Udział w SOSEXPO 2015 to możliwość zdobycia aktualnej wiedzy na temat gospodarki odpadami oraz okazja do nawiązania kontaktów biznesowych.  Z drugiej strony konferencje, seminaria i warsztaty będą służyły wymianie informacji  i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem nowych systemów w szeroko pojętej gospodarce odpadami.

ZAKRES TEMATYCZNY WYSTAWY OBEJMUJE:

-  GOSPODAROWANIE ODPADAMI
        Zbiórka odpadów
        Transport odpadów
        Segregacja odpadów
        Przetwórstwo i przekształcanie odpadów
        Odzysk odpadów
        Sprzedaż odpadów
        Składowanie
        Gospodarka odpadami komunalnymi
        Unieszkodliwianie odpadów
        Sprzęt kontrolno-pomiarowy, laboratoryjny do analizy i kontroli odpadów

-  NOWE TECHNOLOGIE W UNIESZKODLIWIANIU ODPADÓW
- Metody termiczne
- Metody biologiczne
- Paliwa alternatywne

- SYSTEMY ZMNIEJSZANIA OBJĘTOŚCI ODPADÓW
        Zgniatarki
        Zagęszczarki
        Prasowarki
- SYSTEMY PRZESIEWANIA ODPADÓW
- SYSTEMY ROZPOZNAJĄCE I DZIELĄCE RÓŻNE METALE
- SORTOWANIE ODPADÓW W CELU DALSZEJ PRZERÓBKI
- ROZDZIELANIE ODPADÓW MIESZALNYCH
-  NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE DO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA ODPADÓW 
-  INNOWACYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

-  SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH
   - Urządzenia do utrzymania czystości, ulic, budynków, pomieszczeń  i terenów zielonych
   -  Odzież ochronna
   -  Kontenery, pojemniki, worki na śmieci

- PROJEKTOWANIE, BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW
        Spalarnie
        Sortownie
        Kompostownie
        Składowiska

- RECYKLING
        Odzysk i recykling odpadów
        Organizacje odzysku

- USŁUGI DORADCZE, PRAWNE I KONSULTINGOWE
- INSTYTUCJE FINANSOWE
- JEDNOSTKI BADAWCZO – ROZWOJOWE
- WYDAWNICTWA

 

KONFERENCJA SOSEXPO 2015

 

Zapraszamy do udziału.

Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatora: 

Zarząd Targów Warszawskich  S.A.

Tel.: (22) 849 60 06 w.121, 122

Email: sosexpo@ztw.pl

www.sosexpo.ztw.pl

 

sprzatanie_rgb1.png

Patronem Medialnym Wydarzenia